תנאי שימוש

תנאים והגבלות 

שעודכנו לאחרונה ב-17 במרץ 2022

בטל ב-61 בע״מ, ח.פ. 515788677, מרח' אסתר המלכה 4 תל אביב, ישראל ("אנחנו", "אנו", "שלנו") מציעה שירותי החלפה של שקלים - לקריפטו וההיפך דרך מסוף כספים אוטומטי (כספומט) כמתואר להלן ("השירות"). השירות מוצע בכפוף להסכמתך לתנאים ולהגבלות המפורטים בזה להלן ("תנאי השימוש") וכן לכל הסעיפים הרלוונטיים במדיניות הפרטיות של החברה.

השימוש שלך בשירותים שלנו באתר או באחד מהסניפים שלנו, מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו ואת כל המסמכים הנלווים, לרבות מדיניות הפרטיות www.bitcoinchange.co.il/privacy-policy  בטרם תשתמש בשירותים ו/או באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, נא להימנע משימוש בשירותינו.

היה ותזדקק להבהרות נוספות, תוכל לפנות אלינו באמצעות מספרי הטלפון המופיעים באתר או לחילופין בכתובת דוא"ל contact@bitcoinchange.co.il.

הנך מסכים שאתה מקבל גישה לשירותים באתר למטרות עסקיות. אם אתה משתמש בשירות מטעמו של ארגון, אתה מסכים לתנאי השימוש עבור אותו ארגון ומאשר כי יש לך סמכות לחייב את הארגון האמור (במקרה זה, המלים "אתה" ו"שלך" יתייחסו לאותו ארגון).

זכאות

אינך רשאי להשתמש בשירותים או באתר אם:

  1. אינך מסכים לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות.

  1. על פי החוקים והתקנות המקומיים נאסר עליך להשתמש בשירותים; או  אם אינך מסוגל וכשיר באופן מלא להתקשר איתנו בחוזה מחייב.
  2. על ידי שימוש בשירותים, אתה מצהיר ומתחייב שהנך מעל גיל 18 ושיש לך הזכות, הסמכות והיכולת להתקשר בתנאי שימוש אלה ולקיים את כל התנאים וההגבלות של תנאי השימוש.
  3. אתה משתמש בשירות ערבוב (mixing) או כל שירות דומה המסופק על ידי צד שלישי אחר.

  1. מקור הכספים שלך הינו מהימורים או שהכסף ישמש לפעילות הימורים ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.

  1. אינך משתמש בשירותים עבור צד שלישי.

רישום

על מנת להשתמש בשירותים, עליך להירשם ולפתוח חשבון ("חשבון"). כחלק מתהליך הרישום או יצירת החשבון באתר או בסניף עליך למלא פרטים אישיים מסוימים, כגון כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מין, כתובת, תעודת זהות/דרכון או כל מסמך מזהה אחר (הכרת לקוח בסיסית), סוג ("ארנק") ארנק דיגיטלי ואף פרטי תשלום וכל סוג אחר של מידע הנדרש על ידי החברה. מידע זה יישמר וישמש בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. הנך מסכים לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על אודותיך במהלך תהליך ההרשמה ופתיחת החשבון.

הנך מאשר ומסכים שייתכן שחשבון הלקוח יושבת בעקבות בקשתך בכתב לבטלו (בהנחה שהושלמה כל פעילות נוכחית בחשבון).

אתה אחראי לאבטחת שם המשתמש והסיסמה שלך ו/או קוד סודי/12-24 מילים לחשבונך ולארנק שלך, ולא תעביר אותם לצד שלישי כלשהו. אנו לא מחויבים לשמור על שם המשתמש והסיסמה שלך ו/או קוד סודי/גיבוי. אם תאבד או תשכח את הסיסמה או את שם המשתמש שלך מכל סיבה שהיא מלבד טעות שלנו, לא נישא באחריות לאובדן ישיר או עקיף כלשהו, הקשור למקרה כאמור.

אתה מסכים לא להתחזות לאדם כלשהו, לא להציג באופן כוזב כל זיקה לאדם, ישות או עמותה אחרת, להשתמש בפרטים כוזבים או להסתיר את זהותך מאתנו בכל דרך ולכל מטרה. עליך להודיע לנו לאלתר על כל שינוי בכל אחד מהפרטים שאותם סיפקת לנו, או על שימוש בלתי מורשה כלשהו בחשבונך, אם ידוע לך אודותיו. נוסף על כך, הנך מסכים לא להקצות, לתת רישיון משנה, להעביר, לשעבד, למכור, להחכיר, להשכיר, להשאיל, או להיפטר בדרך אחרת מהשירותים.

איננו אחראים לשום אובדן או נזק הנובעים מכך עמדתם בהתחייבויות האמורות לעיל.

למען הסר ספק, לאורך כל התהליך, אין לנו גישה לכספים, לארנק או לחשבון שלך.

מחיר

הסכומים והמטבעות של השירותים מפורטים בחשבונית האלקטרונית אותה תקבל לכתובת הדואר האלקטרוני שלך.

שער החליפין ייקבע עם השלמת העסקה.

היעדר החזרים

אלא אם נאמר אחרת בכתב ביחס לשירותים מסוימים, אנו פועלים לפי מדיניות קפדנית של אי מתן החזרים. בקבלתך את תנאי השימוש, הנך מסכים ומבין שאתה מוותר על הזכות לתבוע החזר כלשהו של עמלות ששולמו עבור הגישה אל השירותים והשימוש בהם.

שירותים

השירותים ניתנים כעסקת מזומן באמצעות כספומט ביטקוין. על מנת להשתמש בכספומט הביטקוין, תצטרך להפקיד מזומן ולקבל את מטבעות הקריפטו אשר רכשת ישירות אל הארנק הפרטי שלך.

על מנת לבצע מכירה של הנכסים הדיגיטליים, עליך להיות בעל חשבון לקוח וארנק דיגיטלי/ארנק חומרה פרטי משלך.

שים לב כי מכירת נכסים דיגיטליים חייבת להיעשות על ידי שימוש בארנק הדיגיטלי/ארנק החומרה הפרטי שלך בלבד, ללא מעורבות צד שלישי אחר כלשהו (בורסה, משמורת וכו').

בעת שימוש באחד השירותים, עליך לוודא שיש לך ארנק תקף וניתן לתפעול. איננו ולא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד ביחס לארנק שלך או לנכסים הדיגיטליים שלך. אתה לבדך נושא באחריות לאבטחתם ולשלמותם של הארנקים שלך. איננו אחראים לנכסים דיגיטליים שנשלחו לכתובת ארנק שגויה/לרשת בלוקצ'יין שגויה, כל עוד התשלומים הועברו לכתובת שסופקה על ידך.

אנו לא נותנים כל ייעוץ או שירות בכל הקשור לספקי ארנק או ארנקים כלשהם, ולא נישא בכל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע להפעלת הארנק שלך או לאמצעי האבטחה שננקטו (או שלא ננקטו) על ידך בכל הנוגע לארנק שלך. וכל המלצה לכאורה המתייחסת לארנק כלשהו לא תיחשב להמלצה או לאישור תחת כל נסיבות שהן.

השירותים מסתיימים לאחר העברת נכסי הקריפטו/שקלים. אתה מבין שסיום העסקה עשוי להימשך עד 24 שעות עקב עומסים ברשת הבלוקצ'יין אשר אינם בשליטת החברה.

ייתכן שמעת לעת יחולו מגבלות מסוימות נוספות או הגבלות ספציפיות על השירותים. אנונסביר מגבלות והגבלות כאמור בסניף או באתר.

תוכן צד שלישי

באתר האינטרנט שלנו כללנו קישורים לתכנים ושירותים של צד שלישי. לא אנחנו ולא ספק מידע כלשהו מצד שלישי ערבים לדיוק, לשלמות או לתועלת שיש בתוכן כלשהו, ולא את סחירותו או התאמתו לכל מטרה מסוימת. יתרה מכך, התוכן הזמין באמצעות האתר מייצג את דעותיהם והשקפותיהם של המשתמש או של ספק המידע הרלוונטי ולא של החברה. בשום מקרה, אנחנו לא אחראים לדיוק או למהימנות של כל חוות דעת, עצה או הצהרה המופיעות באתר ואשר ניתנו על ידי צד שלישי כלשהו. באחריותך לאמוד את הדיוק, השלמות או התועלת של כל מידע, דעה, עצה או תוכן אחר הזמינים באמצעות האתר. למען הסר ספק, איננו נושאים באחריות לדיוק, לשלמות, לאיכות, לתועלת או לערך של כל תוכן, נתונים, מסמכים, גרפיקה, תמונות, מידע, יעוץ או דעות המהווים חלק משירותים כלשהם הניתנים לציבור, ואיננו תומכים בכל עצה או דעה המופיעים בזה. אנו לא מנטרים או מפקחים על שירותים כאמור, אף על פי שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת. אנו עשויים לנקוט כל פעולה שנמצא לנכון, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כדי לשמור על האיכות הגבוהה של השירות שלנו וכדי להגן על עצמנו ועל אחרים.

נוסף על כך, איננו מציגים כל מצג ואיננו נושאים בכל אחריות לגבי הדיוק, הערך, השלמות או האותנטיות של המידע או הדעות הכלולים בכל אתר מקושר כאמור, וכל קישור לאתר אחר לא יתפרש בשום אופן כאישור על ידנו של אותו אתר אינטרנט או של המוצרים או השירותים המתוארים בו. שימו לב, קישורים אלו עלולים להוביל לאתרים או לקישורים המכילים תוכן פוגעני ושנוי במחלוקת או לאתרים או לקישורים העלולים להכיל וירוסי מחשב מסוכנים. אתה לוקח על עצמך, ואנחנו פוטרים את עצמנו בזאת, מכל אחריות לכל אחד מהתכנים שבאתרים אלה או לכל נזק שייגרם למשתמשים באתרים אלה.

פרסום וקידום

אנו עשויים להריץ דרך האתר פרסומות וקידומי מכירות מאת גורמי צד שלישי. ההתנהלות העסקית או ההתכתבות שלך, או השתתפותך בקידומי מכירות של מפרסמים או של כל צד שלישי, וכל התנאים, המגבלות, ההתחייבויות או המצגים הקשורים לעסקים כאמור, הינם אך ורק בינך לבין צד שלישי כאמור. איננו אחראים בהווה ולא נהיה אחראים בעתיד לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מכל התנהלות כאמור או בשל נוכחותם של מפרסמי צד שלישי באתר.

פטורים והגבלת אחריות

המידע בכספומט או באתר שלנו מסופק במצב "כפי שהוא" ו-"כפי שזמין". אתה מסכים שהשימוש שלך בשירותים או באתר האינטרנט שלנו הוא על אחריותך הבלעדית. אנו פוטרים את עצמנו מכל סוג של אחריות, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, כל אחריות מפורשת, אחריות סטטוטורית, וכל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. אנו לא מתחייבים כי האתר שלנו יהיה זמין תמיד, וכי הגישה אליו תהיה ללא הפרעות, נקייה משגיאות, תעמוד בדרישות שלך, או שיתוקנו פגמים כלשהם באתר האינטרנט שלנו.

אין לסמוך בהכרח על המידע באתר האינטרנט שלנו ולעולם אין להתייחס אליו כאל ייעוץ מקצועי שהתקבל מאתנו. איננו ערבים לדיוק או לשלמות של מידע כלשהו שסופק, ואיננו אחראים להפסד כלשהו הנובע מהסתמכותך על מידע כאמור.

אם תחום השיפוט שלך אינו מתיר הגבלות על אחריות, ייתכן שהגבלה זו לא תחול עליך. הפתרון היחיד והבלעדי שלך בקשר לשימושך באתר, תהיה הפסקת השימוש בשירותים ובאתר.

בשום מצב לא נהיה אחראים ולא נישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי (ובכלל זה נזק מאובדן עסק, אובדן רווחים, התדיינות משפטית, או כיו"ב), נזק מיוחד, פיצויים לדוגמא, עונשים או נזקים אחרים הנובעים מכל תיאוריה משפטית הנובעת או הקשורה בכל דרך לשירותים שלנו או לאתר האינטרנט שלנו, גם אם נקבל הודעה מראש לנו על האפשרות התרחשותם של נזקים כאמור.

האחריות הכוללת שלנו לכל תביעה הנובעת או קשורה לשירותים או לאתר האינטרנט שלנו לא תעלה על מאה ($100) דולרים וסכום זה יהיה במקום כל הסעדים האחרים העשויים להיות מגיעים לכם מאיתנו או מאת הגופים הקשורים אלינו (אם בכלל). כל טענה כאמור תהיה כפופה לבוררות סודית ומחייבת כמתואר להלן במסמך זה.

הנך מצהיר ומתחייב כי לשונו של תנאי שימוש זה ברורה ומובנת לך.

שיפוי

עליך לשפות ולפטור מאחריות אותנו ואת הדירקטורים, נושאי המשרה, בעלי המניות, העובדים, היועצים, הקבלנים, החברות הבנות שלנו והגופים הקשורים אלינו מפני כל התביעות, הנזקים, ההפסדים, ההתחייבויות, הפגיעות, הקנסות, התביעות, התובענות, ההליכים, התשלומים החלים במישרין או בעקיפין, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט (בין אם בפועל ובין אם מותלות) הנובעים מ: (1) הפרת תנאי השימוש שלך; (2) כל מעשה או מחדל שלך בקשר לתנאי השימוש; ו/או (3) הליכים משפטיים כלשהם שנפתחו נגדנו על ידי צד שלישי כלשהו או מטעמו, כתוצאה של מעשיך או מחדליך או בקשר אליהם, בנוגע להפרת תנאי השימוש שלך.

קניין רוחני

כל הגורמים המתייחסים לאתר ו/או לשירותים, לרבות אך לא רק בקשר למידע, לנתונים, לתוכנות, לצילומים, לגרפים, לסרטונים, לגופנים, לגרפיקה, למוזיקה, לצלילים ולחומר אחר ("הקניין הרוחני") הינם הקניין הרוחני הבלעדי שלנו ושל הגופים הקשורים בהתאם לשיקול דעתנו. אלא אם קיבלת אישור מפורש או רישיון בכתב מאתנו, אינך רשאי להעתיק, לשנות, להסיר, למחוק, להוסיף, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, חכירה או השכרה, יצירה של יצירות נגזרות כדי להשתמש בחלק כלשהו מן התוכן של הקניין הרוחני, כולו או חלקו. 

נתונים ומידע

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאסוף מידע אישי ונתונים אישיים במידה הדרושה לניהול חשבונך ו/או לשיפור האתר ו/או השירותים ו/או המידע שאנו שולחים אליך, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו www.bitcoinchange.co.il/privacy-policy. ניתן לשלוח את המידע לצדדים שלישיים המשתתפים במתן השירותים הניתנים לך. מידע ונתונים אלו נשמרים גם למטרות אבטחה וכדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות ורגולטוריות.

אתה רשאי להגיש שאלות, הערות, הצעות, רעיונות, תוכניות, הערות, שרטוטים, חומרים מקוריים או יצירתיים או מידע אחר אודותינו, אודות האתר ו/או השירותים ("הצעות"). אתה מבין שהצעות כלשהן שיוגשו לנו בדרך של תקשורת לא תהיינה סודיות ויהפכו לקנייננו הבלעדי. נהיה הבעלים של זכויות בלעדיות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ונהיה זכאים לשימוש והפצה ללא הגבלה של כל הצעה לכל מטרה, מסחרית או אחרת, ללא כל הודעה ו/או פיצוי כלפיך.

כוח עליון

הנך מאשר ומבין שאם יתרחש אירוע כוח עליון אשר יתפתח אל מעבר לשליטתנו, לא תהיה לנו כל אחריות כלפיך, בין אם מדובר בחבות מכוח חוזה, באחריות, בעוולה, ברשלנות או בכל דרך שיטת אחריות אחרת בגין אי ביצוע התחייבויות כלשהן בהתאם לתנאי השימוש.

ציות לחוק החל ויישוב סכסוכים

הנך מסכים לציית לכל החוקים החלים בעת השימוש באתר ו/או בשירותים שלנו.

הנך מסכים שתנאים אלה יוסדרו על פי דיני מדינת ישראל בלי להתחשב בהוראות כלשהן של התנגשות דינים.

הנך מסכים באופן בלתי חוזר להיות כפוף, לטובתנו, לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב לצורך יישוב כל תביעה, מחלוקת או עניין הנובעים או הנוגעים לתנאי השימוש או לאכיפתם ואתה מוותר על כל התנגדות לניהול הליכים בבתי משפט כאמור מטעמי סמכות מקומית או בטענה שההליכים הוגשו בפורום שאיננו נוח.

כללי

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לתקן את תנאי השימוש הללו בכל עת לפי שיקול דעתנו, והמשך השימוש שלך באתר ו/או בשירותים יותנה בתנאי השימוש התקפים במועד שבו עשית שימוש באתר ו/או בשירותים. אנו מציעים לך לבדוק באופן קבוע את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש.

אלא אם צוין אחרת באופן מפורש, תנאי שימוש אלה מהווים הסכם ממצה בין החברה לבינך, הסכם הגובר על כל הסכמים או ההבנות קודמים לגביו, בין אם נערכו בכתב ובין אם בעל פה.

לאדם שאינו צד לתנאי השימוש אין זכות להסתמך עליהם או לאכוף כל תנאי מתנאי השימוש.